แนวคิดในการบริหารเพื่อประโยชน์สูงสุด 

แนวคิดเพื่อสร้างให้การบริหารมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือการคิดวิเคราะห์ต่างๆเพื่อสร้างกระบวนการในการประสานงานสร้างกิจกรรมต่างๆขึ้นมาภายในองค์กรของตัวเอง หรือแม้แต่จะเป็นการกำหนดทิศทางต่างๆ ภายในบริษัทหรือภายในองค์กรต่างๆเพื่อทำให้จุดมุ่งหมายสร้างผลสำเร็จมากที่สุดหรือสร้างประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำงานต่างๆ ค้นหาบริษัทต่างๆที่มีบุคลากรมากมายจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางต่างๆโดยกระบวนการทำงานต่างๆที่ทำให้การทำงานเหล่านี้สามารถดำเนินไปได้ในทิศทางที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้บริหารต่างๆที่จะทำให้บริษัทดำเนินไปตามจุดมุ่งหมายสูงสุด

ในส่วนนี้เองหากต้องการให้บริษัทมีการดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดจำเป็นต้องมีการหาข้อมูลให้มาก ในส่วนของการวิจัยก็ต้องมีการสืบค้นหาข้อมูลวิจัยในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคเองหรือกระบวนการทำงานในบริษัทเองที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อร่วมกับส่วนต่างๆทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานไปได้ภายใต้การพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในบริษัทในส่วนเรานี้ต้องประกอบร่วมกันมี 3 สิ่งที่จะทำให้กระบวนการต่างๆภายในบริษัทสามารถดำเนินไปได้ในทิศทางที่ถูกต้อง

1 กระบวนการในการทำงาน ในส่วนนี้เองจะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดเป้าหมายสูงสุดที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการต่างๆ ร่วมกันวางแผนหาโครงสร้างในการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ในส่วนนี้จะต้องมีการวางแผน การจัดทำโครงสร้างต่างๆเพื่อควบคุมตั้งใช้งานในการดูแลบุคคลต่างๆภายในองค์กรให้ทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะต้องมีผู้ประสานงานที่ทำให้มีการดำเนินงานโดยไม่สับสนหรือซับซ้อนจนเกินไป ทำให้งานดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่น

2 ประสิทธิภาพ การทำงานที่เหมาะสมจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสร้างการบริหารองค์กรที่เหมาะสม จะนำทรัพยากรเหล่านั้นมาบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่นการผลิตสินค้าต่างๆจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรหรือวัสดุจากการนำทรัพยากรเหล่านั้นมาบริหารอย่างเหมาะสม จะช่วยให้การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมาเหมาะสมกับความต้องการและใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในส่วนนี้เองจะทำให้เกิดประโยชน์กับบริษัทเป็นอย่างมากและลดค่าใช้จ่ายของบริษัทลง จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

3 ผลลัพธ์ การทำงานวางแผนหรือการดำเนินงานต่างๆหากไม่สามารถทำให้เกิดเป้าหมายสูงสุดหรือผลลัพธ์ได้ จะทำให้ทุกอย่างที่ทำมาสูญเปล่า นี่เองจึงจำเป็นจะต้องดำเนินงานต่างๆเพื่อมุ่งไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องหรือทิศทางที่กำหนดไว้ การกำหนดผลลัพธ์เอาไว้ตั้งแต่ต้นจะทำให้เป้าหมายของทุกคนในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

สุดท้ายหากมีการดำเนินงานทั้ง 3 ข้อนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้องและการกำหนดเป้าหมายเพื่อดำเนินงานก็จะง่ายขึ้นช่วยบริหารควบคุมคนในองค์กรได้ดี 

 

ขอบคุณ  alpha88 ดีไหม  ที่ให้การสนับสนุน

ธุรกิจการท่องเที่ยวที่กำลังซบเซาของประเทศไทย

 สำหรับธุรกิจที่กำลังจะพูดอยู่ตอนนี้คือธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งสำหรับประเทศไทยตอนนี้แล้วธุรกิจการท่องเที่ยวถือว่าเกือบจะติดลบเลยทีเดียวเพราะเกิดจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งตอนนี้ยังมีการระบาดอย่างแพร่หลายและยังไม่สามารถควบคุมได้และโรคไวรัสชนิดนี้ได้ลุกลามไปหลายประเทศดังนั้นทางรัฐบาลของแต่ละประเทศก็จะมีมาออกประกาศเตือนให้กับประชาชนของตนเองให้ระวังเกี่ยวกับการไปเที่ยวประเทศอื่นๆซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยที่ทางรัฐบาลของประเทศเรานั้นจะมีการเตือนประชาชนของตนเองไม่ให้เดินทางมา

เพราะว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ระบาดของโลกนี้และเมื่อมีการประกาศเตือนจากทางรัฐบาลประชาชนของแต่ละประเทศก็จะมีการหยุดการท่องเที่ยวลงซึ่งตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยรถน้อยจำนวนลงทุกทีทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองไทยถือว่าอยู่ในระดับที่นิ่งมากๆ ตอนนี้ประเทศไทยประสบกับปัญหานักท่องเที่ยวไม่เข้ามาเที่ยวสายการบินต่างๆต้องปิดกิจการลงรวมถึงลดจำนวนพนักงานลงโรงแรมต่างๆ

รวมถึงรีสอร์ทกายเป็นโรงแรมและรีสอร์ทล้างร้านขายอาหารรวมถึงไลฟ์ขายของที่ระลึกตอนนี้ต่างก็พบปัญหาไม่มีนักท่องเที่ยวซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาก็ต้องลดจำนวนพนักงานลงรวมถึงการจ่ายเงินเดือนแค่เพียงครึ่งเดือนเท่านั้นและยังมีอื่นๆอีกมากมายที่ธุรกิจการท่องเที่ยวมีผลกระทบ เมื่อไม่นานมานี้มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งได้มีการประกาศปิดกิจการลงเพราะผลกระทบทางเศรษฐกิจและพี่ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากที่เคยมีเป็นจำนวนมากกลับไม่มีใครมาเที่ยวเลยทำให้ธุรกิจของเขาต้องปิดกิจการลงแล้ว

ที่สำคัญเค้าต้องเอาจ้างพนักงานทั้งหมดเห็นไหมว่าธุรกิจต่างๆในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดทุนไม่มีกำไรจนต้องทาแป้งกิจการลงเกือบหลาย 100 บริษัทมาแล้ว  ปัญหาทั้งเจ้าของธุรกิจที่ปิดกิจการลงมานี้ยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเพราะไม่สามารถที่จะประคองธุรกิจของตัวเองได้ต่อไปแล้วในตอนนี้ถ้าใครยังคงสามารถดำเนินธุรกิจของตัวเองได้อยู่ถือว่าเก่งมากๆแต่ถ้าหากว่ากิจการของคุณย่ำแย่ลงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะปัญหานี้เกิดขึ้นเหมือนกันทั้งประเทศซึ่งคนที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็จะต้องเป็นรัฐบาลที่จะต้องมีมาตรการมาดูแลและแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนในขณะที่ประชาชนกำลังได้รับผลกระทบจากพิษปัญหาเศรษฐกิจอยู่นี้กลับยังมีในทุนบางกลุ่มที่ยังได้ผลประโยชน์สร้างกำไรมหาศาลให้กับตัวเองได้คงต้องโทษรัฐบาลที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม

เศรษฐกิจไม่ดีทำให้ตอนนี้หลายบริษัทในประเทศไทยปิดกิจการ 

ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันหากให้มีการติดตามข่าวจะพบว่ามีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ต้องฆ่าตัวตายและผลจากการศึกษาสอบสวนก็มักจะพบสาเหตุมาจากกิจการถูกปิดกิจการลงไปเพราะมีปัญหาทางด้านการเงินเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี และตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเรามักจะได้ยินข่าวว่าโรงงานต่างๆปิดกิจการลงเพราะไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันย่ำแย่ลงทุกวันบางบริษัทพนักงานถูกเลิกจ้างทั้งที่ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าตื่นเช้ามาแทนที่จะไปถึงที่ทำงานแล้วได้ทำงานกับต้องพบซองขาว

สำหรับการไล่ออกแทนหรือบางที่ไปถึงบริษัทก็ปิดประตูไม่ให้เค้าไปทำงานเลยแค่มีการติดประกาศไว้ที่หน้าประตูว่าบริษัทปิดกิจการเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทำให้หลายคนต้องตกงานไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยทุกคนกำลังพบกับปัญหาที่เศรษฐกิจตกต่ำและไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเลย   

นับวันปัญหาเศรษฐกิจจึงมีมากขึ้นชาวบ้านก็เดือดร้อนกันมากขึ้น

อย่างล่าสุดที่มีข่าวออกมาว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของกิจการเต้นท์รถยนต์และเป็นเจ้าของโรงน้ำแข็งได้ทำการก่อเหตุฆ่าตัวตายพร้อมกับทุกคนในครอบครัวซึ่งสาเหตุได้มีการระบุไว้ในโทรศัพท์มือถือว่าเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจทำให้ชีวิตของเค้าจากเศรษฐีที่มีเงินเป็นยี่สิบล้านถึงสามสิบล้าน ต้องกลายมาเป็นคนมีหนี้สินไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวไม่มีเงินใช้หนี้ทำให้เขาต้องตัดสินใจจบชีวิตของตนเองและทุกคนในครอบครัวลงนี่ไม่ใช่ครอบครัวแรกที่ก่อเหตุฆ่าตัวตายเพราะปัญหาเศรษฐกิจ

แต่เป็นครอบครัวที่เท่าไหร่แล้วไม่สามารถรู้ได้ข่าวออกมารายวันเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเพราะทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหวนอกจากคนจะตกงานเยอะแล้วคนฆ่าตัวตายเยอะแล้วในช่วงนี้เพราะปัญหาเศรษฐกิจยังทำให้มีโจรขโมยชุกชุมอีกด้วยเงินแค่เพียง 20 บาทก็สามารถฆ่ากันตายหรือแม้แต่บริษัทใหญ่ใหญ่อย่างบริษัทฟิล์มสีฟูจิหรือบริษัทรถยนต์ของ Chevrolet ต่างก็ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องของเงิน

เพราะปิดเศรษฐกิจที่มีมายาวนานและยังมีอีกหลายบริษัทที่มีแนวโน้มว่าจะปิดกิจการลงรวมถึงอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นเกิดขึ้นจริงๆประชาชนคนไทยจะต้องตกงานอีกเป็นจำนวนมากจากที่ตกงานมากอยู่แล้วดังนั้นตอนนี้คงต้องรอดูกันว่ารัฐบาลชุดนี้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำในตอนนี้ได้หรือไม่